هشتمین دوره نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

حضور شرکت صنایع داتیس انرژی در گردهمایی شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها در حوزه صنعت نفت و ارایه نیازهای فناورانه

حضور شرکت صنایع داتیس انرژی در گردهمایی شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها در حوزه صنعت نفت و ارایه نیازهای فناورانه

هفتمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران