حضور شرکت صنایع داتیس انرژی در گردهمایی شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها در حوزه صنعت نفت و ارایه نیازهای فناورانه

کسب کارها در چند دهه اخیر دچار تغییرات اساسی شده اند. با کمک توسعه فناوری و امکان مشارکت بخش خصوصی اکنون شرکت های فناور و استارت آپ های فراوانی در کشورهای توسعه یافته و به ویژه نفت خیز مشغول فعالیت در صنعت نفت هستند و از این راه درآمد خوبی کسب کرده اند.

شرکت صنایع داتیس انرژی در همایش شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها در حوزه صنعت نفت و ارایه نیازهای فناورانه شرکت کرده و محصولات دانش بنیان و غیر دانش بنیان خود را ارایه نموده است.

دستگاه تست نرمی قیر مثالی از دستگاه های ارایه شده است.

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید