مجموعه کتب ذیل توسط اعضای هیات مدیره و مشاوران و مهندسین شرکت صنایع داتیس انرژی نگاشته و چاپ گردیده.

  1. جریان ها در مقیاس میکرو و نانو و کاربرد آن
  2. مقدمه ای بر احتراق
  3. حل المسایل مقدمهای بر احتراق
  4. تکنولوژی پینچ و کاربردهای آندر برج های تقطیر
  5. اندازه گیری حداقل فشار امتزاجی در تزریق امتزلجی

چیزی یافت نشد.

متاسفیم، مطلبی متناسب با جستجوی شما یافت نشد.